Yleinen

Ajankohtaista

Särkilammin vedenottamon saneeraus 2014 Jokioisten Vedenhankinta Oy toteutti Särkilammen vedenottamon saneerauksen vedenoton varmuuden ja veden laadun turvaamiseksi vuonna 2014. Saneerauksen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamorakennus ja vedenottokaivot katettiin. Lisäksi toteutettiin UV-desinfiointi, joka tuhoaa vedestä mahdolliset bakteerit vedenottamolla. Saneeraustyö valmistui vuoden 2014 loppussa. Urakoitsijana saneerauskohteessa toimi Hämeen Käyttövesi Oy.

Read More

Esimerkkiartikkeli

Esimerkkiartikkeli, jota voi käyttää tarvittaessa.

Read More

Doweb Oy